El diccionari por aprender a usar el diccionari. – 13 000 entradas – 23 400 accepcions que recullen el lèxic usted debe saber un alumne al final de la Primària – Definicions adaptades ela coneixements I necessitats dels consejo de Primària –