Identidade e afectos patriótica editado por Galaxia